Grimmereds Verkstads AB

Sedan 75 år tillbaka tillverkar och levererar vi specialanpassade mekaniska produkter. Vår långa erfarenhet och ständiga utveckling gör oss till en stabil och driven affärspartner. Som företag sätter vi dessutom kundnöjdhet i fokus för allt vi gör.

Aktuellt Kontaktpersoner

HISTORIK

MILJÖ

Grimmereds Verkstads AB följer gällande miljölagar och de krav som ställs på oss för att skydda miljön.

Miljöarbetet är en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar med att förebygga utsläpp samtidigt som vi kontinuerligt arbetar med att förbättra arbetssätt och processer för att minska miljöpåverkan.

Vi fokuserar på att spara energi, minska transporter, agera miljövänligt och återvinna vårt avfall. Våra kunder kan därför alltid lita på att de får produkter av hög kvalitet med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Uppvärmning av våra olika lokaler sker med biogas och pellets. Vi har tilläggs isolerat vår svetshall för att minska energiåtgången och förbättra arbetsmiljön.

För att minska vårt avtryck på miljön ytterligare så drivs vår pick-up av biogas.