VÅRA TJÄNSTER

Vi tar oss an såväl legotillverkning som helhetslösningar – Från idé, konsultation, beräkningar, ritningar, konstruktion och prototyper – till produktion av produkter i små eller fullskaliga serier. Inget uppdrag är för stort eller litet för oss.

Vi gillar att arbeta agilt, är snabba och förändringsbenägna men vi har alltid produktionen i fokus.

Vi arbetar ständigt med att effektivisera vår produktion och har idag en mycket modern maskinpark.

Konstruktionslösningar

Vi har kunskap och erfarenhet av att tillverka mekaniska konstruktionslösningar, produkter, komponenter och detaljer på ett kostnadseffektivt sätt. Vi kan tillverka allt från enkla till komplexa detaljer, från prototyper till fullskaliga serier. Ta hjälp av oss för att välja rätt material.

Vi tar fram 3D-modeller och detaljerade konstruktionsritningar med tydliga mått. I vårt helhetsåtagande ingår även skärande bearbetning, plåtbearbetning och plåtbockning och montering.

Vi ändvänder oss av Autodesks Fusion 360 som CAD/CAM för framtagning av ritningar och 3d modeller.

Aktuellt Kontaktpersoner