• Gradsax L=3000, plåt 12mm

  • 1st kantpress, CNC styrd, 220 ton 4 m

  • 1st enpelarpres 250 ton

  • Mig- och tigsvetsutrustning från Fronius, Esab och EWM

  • Automatisk bandsåg och en klingkap

  • Supportsvarv

  • Ringvals Roundo R-2

  • 10 tons travers i svetshall

  • 5 tons travers i skärhall

  • 6 tons gaffeltruck

Övriga maskiner
Övriga maskiner